bibliografia

Wybrana bibliografia

 1. Św. Augustyn, Wyznania. Pax, 1978
 2. B. Pascal, Myśli. Pax, 1983
 3. Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, 1994
 4. Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna 1,75-89 Traktat o człowieku. Pallotinum, 1956
 5. Św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna 1-26 Traktat o Bogu. Znak, 2001
 6. S. Swieżawski, Św. Tomasz na nowo odczytany. Znak, 1983
 7. Jan XXIII Mater et Magistra, SEI, 1965
 8. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. KUL, 1994
 9. Jan Paweł II Redemptor Hominis, 1989
 10. Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa. Pax, 1980
 11. Św. Josemaria Escriva, Droga. Bruzda. Kuźnia. Apostolicum, 2002
 12. Ks. J. Misiurek, Zarys historii duchowości chrześcijańskiej. Lublin, 1992
 13. T. Merton, Nowy posiew kontemplacji. Homini, 2005
 14. T. Merton, Siedmiopiętrowa góra. Zysk i s-ka, 1998
 15. Św. Jan od Krzyża, Dzieła. Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2005
 16. Św. Teresa z Avila, Zamek wewnętrzny. Flos carmeli, 2010
 17. Św. Teresa z Avila, Księga mojego życia. Flos carmeli, 2010
 18. Św. Teresa z Avila, Księga fundacji. Flos carmeli, 2010
 19. Św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek. Promic, 1995
 20. Św. Teresa z Lisieux, Dzieje duszy. Flos Carmeli, 2009
 21. Juliana z Norwich, Objawienia Bożej Miłości. W drodze, 2007
 22. NN, Obłok niewiedzy. W drodze, 2001
 23. Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne I. Tyniec, 2011
 24. Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne II. Tyniec, 2011
 25. G. Bunge OSB, Ewagriusz z Pontu – mistrz życia duchowego. Tyniec, 2011
 26. Ks. L. Misiarczyk, Osiem logismoi w pismach Ewagriusza z Pontu. Tyniec, 2007
 27. Św. Bazyli Wielki, Pisma ascetyczne I. Tyniec, 1994
 28. Św. Antoni, Żywot. Pisma ascetyczne. Tyniec, 2011
 29. Ks. T. Stępień, Pseudo-Dionizy Arepagita. Fronda, 2010
 30. Apoftegmaty Ojców pustyni, Tyniec, 2010
 31. F. Jalics SJ, Rekolekcje kontemplatywne. WAM, 2008
 32. Św. Jan Kasjan, Rozmowy z ojcami. Tyniec, 2009
 33. N. Lozano, Modlitwa uwolnienia I i II. Ośrodek Odnowy w Duchu Św. Łódź, 2012
 34. E. Tardif, Jezus żyje 1, 2 i 3. Ośrodek Odnowy jw, 2013
 35. Ks. J. Kozłowski SJ, Życie w Duchu Świętym. Ośrodek Odnowy jw, 2013
 36. T. Spidlik, Ignacy Loyola a duchowość Wschodu. WAM, 2001
 37. Wilfrid Stinissen OCD, Noc jest mi światłem. Św. Jan od Krzyża na nowo odczytany:. Karmel, 2010
 38. George A. Maloney, Manna na pustyni. WAM, 2010
 39. George A. Maloney, Podróż w świat kontemplacji. WAM, 2007
 40. Gerald G. May, Ciemna noc duszy. WAM, 2012
 41. Bernard Ugeux, Odnaleźć wewnętrzne źródło. W drodze, 2005
 42. Norbert Cummins, Wprowadzenie do nauki św. Jana od Krzyża. Karmel, 2012
 43. Richard Rohr OFM, Nieśmiertelny diament. WAM, 2013
 44. Iain Matthew, Pochwycony przez Boga. Aktualność przesłania św. Jana od Krzyża. Karmel, 2010
 45. Richard Rohr OFM, Spadać w górę. WAM, 2013
 46. Mnich z zakonu kartuzów, Modlitwa między walką a ekstazą. WAM, 2010
 47. Francoise Stutzmann, Jak zostać uzdrowionym. AA, 2012
 48. Benedykt XVI, Deus caritas est. KAI, 2006
 49. Mistrz Eckhart, Dzieła wszystkie I, II i III. W drodze, 2013
 50. Martin Laird, W krainę ciszy. WAM, 2014
 51. O. Jacek Woroniecki, Pełnia modlitwy. W drodze, 1988
 52. Andre Louf, Towarzyszenie duchowe. Wydawnictwo M Kraków, 1991
 53. Bł. Rajmund z Kapui, Żywot św. Katarzyny ze Sieny. W drodze, 2010
 54. Św. Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności. W drodze, 2010
 55. S. Emanuela Ghini, Modlitwy Ojców Pustyni. Esprit, 2015
 56.  J. Augustyn SJ, Jak szukać i znajdować wolę Bożą ? WAM, 2015
 57. Bp Anre-Mutien Leonard,, Czy Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Esprit, 2011
 58. Franz Jalics SJ, Droga kontemplacji. WAM, 2015
 59. Filokalia. Teksty o modlitwie serca, Tyniec, 2012
 60. G. Bunge OSB, Gliniane naczynia. Praktyka osobistej modlitwy według tradycji świętych Ojców. Tyniec, 2011
 61. Wilfrid Stinissen OCD, Wędrówka wewnętrzna. Śladem św. Teresy z Avila. W drodze, 2015
 62. T. Gallagher SJ, Modlitwa rachunku sumienia. WAM, 2015
 63. J. Pierzchalski SAC, Duchowość niedoskonałości. Apostolicum, 2014
 64. D. M. Gaudiose, Św. Ojciec Pio. Współczesny prorok. Sandomierz, 2006
 65. K. Wons, Gdy Bóg przychodzi w ciemnościach. Salwator Kraków, 2015
 66. K. Seethaler, Siła kontemplacji. Uleczy nas cisza. W drodze, 2015
 67. H. Nouwen, Z samotności. Salwator Kraków, 2015
 68. H. Nouwen, Życie umiłowanego. Salwator Kraków, 2015
 69. M. Kożuch, Jak radzić sobie z lękiem. Salwator Kraków, 2015
 70. Wilfrid Stinissen OCD, Terapia duchowa. W drodze, 2014
 71. Wilfrid Stinissen OCD, Człowiek prawdziwy. W drodze, 2013
 72. Brat Efraim, M. Mardon-Robinson, Droga przez mrok albo szaleńcy boży. Od lęku do świętości. Wydawnictwo, M. 2000
 73. O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, Żyć Bogiem. Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2013
 74. Ks. J. Kaczkowski, P. Żyłka, Życie na pełnej petardzie, WAM, 2016
 75. Modlitwa. Mądrość Doktorów Kościoła, WAM, 2016
 76. Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. Czarna owca, Warszawa, 2016
 77. A. Zapotoczny, Błogosławiony Paweł VI, Wyd. AA, Kraków 2014
 78. Alex Lefrank, Przemiana w Chrystusa. Przewodnik po dynamice Ćwiczeń Duchowych, WAM, Kraków, 2017
 79. Jakub Zelek, Szymon Hiżycki,  Jak żyć według Ojców Pustyni? Tyniec, 2017
 80. Anselm Gruen, Autosugestia. Chrześcijańska sztuka pozytywnego myślenia, Wydawnictwo WAM, Kraków, 2017.
 81. Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Teksty z Filokalii. Tyniec, 2017.
 82.  Martin Laird OSA, Głębia serca, WAM, 2016
 83. Mnich kościoła Wschodniego, Modlitwa Jezusowa. Tyniec, 2015
 84. Emanuel Działa OP, Skrupulatom na ratunek. W drodze, 2015.
 85. Elżbieta Wiater, Matka Teresa z Kalkuty. ESPE Kraków, 2016.
 86. Henri J.M. Nouwen, O wspólnocie, modlitwie, przebaczeniu.   Salwator Kraków, 2008.
 87. Jacques Lanzmann, Szaleństwo marszu. Zysk i s-ka, 2010.
 88. John A.T. Robinson, Spór o uczciwość wobec Boga, Biblioteka Więzi, Warszawa, 1966.
 89. s. M. Borkowska, Oślica Balaama, Tyniec, 2018.
 90. Dzielenie się mądrością czasu. Papież Franciszek i przyjaciele. WAM, 2018.
 91. A. de Mello, Śpiew ptaka, Zysk i s-ka, 1982.
 92. Żywe pochodnie. Rozmowy o początkach Kościoła. Prowadzi M. Mueller. W drodze, 2018.
 93. Anselm Gruen, Sztuka zdrowego życia, Espe, Kraków, 2012.
 94. Anselm Gruen, Cisza w rytmie życia. Sztuka bycia samemu. W drodze, 2014.
 95. Tiziano Terzani, Nic nie zdarza się przypadkiem. Świat Książki, Warszawa, 2014.
 96. Jacques Maritain, Pisma filozoficzne. Znak, Kraków, 1988.
 97. Jan Tauler, Kazania t. I i II. W drodze, Poznań, 2016.
 98. K. Korwin Piotrowska, Grzegorz Kramer. #Wrzenie. Lewaczka, ksiądz i polski kocioł. WAM, 2019
 99. W. Roszkowski, Rozbite lustro. Upadek cywilizacji zachodniej. Biały Kruk, Kraków, 2019.
 100. Ross Douthat, Zmienić Kościół. Papież Franciszek i przyszłość katolicyzmu, Wydawnictwo AA, Kraków, 2019.
 101. NN, Opowieści pielgrzyma. W drodze, Poznań, 2019.
 102. Stanley L. Jaki, Zbawca nauki. W drodze, Poznań, 1994.
 103. H. Suzo, Księga Mądrości przedwiecznej. W drodze, Poznań, 1983.
 104. H. Suzo, Księga prawdy. W drodze, Poznań, 1989.
 105. H.Suzo, Życie. W drodze, Poznań, 1990.
 106. John Wu Ching Hsiung. Ponad wschodem i zachodem, Verbinum, Warszawa, 1994.
 107. abp Fulton Sheen, Skarb w glinianym naczyniu, Esprit, Kraków, 2020.
 108. D. Torkington, Pustelnik Peter Calvay, W drodze, 2004
 109. D. Torkington, Peter Calvay Prorok, W drodze, 2004
 110. D. Torkington, Mistyk Peter Calvay, W drodze, 2004

Przeglądając stronę zgadzasz się na użycie plików cookies Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dla plików cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij