Czy słyszę mowę Boga w moim życiu ?

Nic nie uległo takiej dewaluacji w naszych czasach, jak słowo. Słowa sprowadzone zostają do techniki komunikacji, są używane w celu wyrządzenia przykrości, krzywdy, bywają przedmiotem manipulacji, nie przekazują prawdy, tylko ulotne znaczenie, w zależności od chwilowej potrzeby, mody czy zwyczaju. Często słyszymy: “to są tylko słowa” albo “słowa, słowa, słowa…” na określenie pustki zawartej często w wypowiadanych przez nas słowach. A jeszcze na początku naszej ery ludzie przychodzili do Ojców Pustyni i prosili: “Powiedz mi słowo…”

O co prosili ci ludzie ? Dlaczego nie prosili na przykład o zdrowie, majątek czy sławę, wiedząc że Ojcowie mają zdolność czynienia cudów ? Dlaczego tak ważne jest właściwe zrozumienie znaczenia Słowa Bożego ?

9 Bo On przemówił, a wszystko powstało; On rozkazał, a zaczęło istnieć.” Ps 33

1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. ” J 1,1

12 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.” Hbr 4,12

1 Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków” Hbr 1, 1

4 Lecz On mu odparł: “Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” Mt 4, 4

Słowo – w języku greckim logos. W starożytności, w filozofii i Tradycji Kościoła Logos miał więcej znaczeń: 1. Chrystus, Słowo Ojca, 2. Logos – zasada metafizyczna, kierująca światem i człowiekiem, 3. Logos – słowo, mowa.

Słowa są dla człowieka narzędziem poznania i komunikacji. Nie jesteśmy bowiem duchami, jak aniołowie, tylko materialnymi ludźmi, dla których zewnętrzna mowa, powstająca za pomocą głosu, jest koniecznością na skutek przeszkody naszego ciała – jak pisze św. Tomasz z Akwinu.

Nieustannie dociera też do nas mowa Boga, najsilniej przez Pismo św. i Tradycję, ale i w każdej chwili naszego życia, przez wszystko, co dociera do nas poprzez zmysły.

Dzisiaj, zalewani nieustannym potokiem śmieciowej informacji, zajęci walką o byt czy myślami o przyjemnościach, jesteśmy głusi na mowę Boga. On, dając nam wolną wolę, nie ogranicza jej przez kierowanie na codzień naszym działaniem.

Jedynym sposobem, przez który wpływa na nas, jest Jego słowo.

Jeżeli będziemy głusi na nie, jak możemy poznać Jego wolę ? Zrozumieć, czego oczekuje od nas ?

Co więcej, zgodnie z zasadami rządzącymi światem duchowym, tak jak zło nie jest bytem rzeczywistym, tylko brakiem dobra, tak brak łączności ze Słowem Bożym oddaje nas wprost w ręce złego ducha.

Brak wysłuchania i zrozumienia słowa Bożego w naszym życiu oznacza odcięcie od prawdy, oznacza zbliżenie do Ojca Kłamstwa. Nie ma trzeciej drogi. Nikt nie może dwóm panom służyć…

Aby usłyszeć mowę Boga, trzeba stanąć przed nim w spokoju i z czystym sercem, w modlitwie.

Modlitwa jest przede wszystkim słuchaniem, a nie mówieniem. Ale i tego, co mówi On do nas nieustannie w dzień i w nocy można i trzeba nasłuchiwać. Nasłuchiwać, bo zazwyczaj nie jest to mowa ani głośna, ani wyraźna.

Dlatego mówi Pismo: “Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Jeżeli masz tę łaskę, że masz kogoś, od kogo możesz usłyszeć Słowo, idź do niego i poproś o nie. To najcenniejsza rzecz, jaką możesz dostać od drugiego człowieka.

A słowa w naszych codziennych kontaktach ? “Miłuj bliźniego swego jak siebie samego” czy też “nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”…  Zatem słów należy używać roztropnie, raczej “ku zbudowaniu” niż w celu zranienia czy odniesienia korzyści.

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeglądając stronę zgadzasz się na użycie plików cookies Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dla plików cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij